Κατασκευή Ιστοσελίδων

Ολοκληρωμένες λύσεις στον σχεδιασμό και την κατασκευή ιστοσελίδων, με χρήση συστημάτων διαχείρισης περιεχομενού ανοικτού κώδικα και άρτιες τεχνολογικές επιλογές. 

Πιθανοί στόχοι ενός ιστοτόπου είναι η παρουσίαση και προώθηση, η διαφήμιση και η πώληση, ή άλλες φορές  η διασκέδαση, η κοινωνική δικτύωση, η εκπαίδευση κ.α. Σε κάθε περίπτωση πριν τον σχεδιασμό και την κατασκευή μιας  ιστοσελίδας είναι απαραίτητη η καθολική ανάλυση και ο σχεδιασμός της.

Τα απαραίτητα χαρακτηριστικά

Επίτευξη στόχων: Κάθε ιστοσελίδα δημιουργείται με ξεκάθαρη χρησιμότητα και συγκεκριμένους στόχους. Η ποιοτική παρουσίαση, η προσέλκυση πελατών, η αγορά και η πώληση αποτελούν μερικόυς από αυτούς. Όλα είναι μετρήσιμα.

Αισθητική: Η απλότητα και η καλαισθησία οφείλουν να συνδυαστούν βέλτιστα για την δημιουργία ιστοσελίδων που μαγνητίζουν την προσοχή, δημιουργούν ενδιαφέρον και επιθυμία στον επισκέπτη. 

Αλληλεπίδραση: Η ευκολία περιήγησης και από τον χρήστη η και η άμεση αντίληψη της δομής του web site παίζει σημαντικότατο ρόλο στην επίτευξη των στοχών μιας ιστοσελίδας

Ταχύτητα: Ο χρόνος φόρτωσης δημιουργεί την πρώτη και αμεσότερη εντύπωση στον επίσκέπτη. Μερικά δευτερόλεπτα επιτάχυνσης  αρκούν για να αυξήσουν στο έπακρο την επισκεψιμότητα.

Responsive: Η ραγδαία άυξηση των mobile συσκευών απαιτούν τον σχεδιασμό με responsive τεχνικές. Η ιστοσελίδα ανταποκρίνεται και διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης του χρήστη.

 

Τα στάδια υλοποίησης

Ανάλυση: Αρχικά αναλύονται οι στόχοι που θα επιτελέσει η ιστοσελίδα, καθώς και το κοινό στο οποίο απευθύνεται, ώστε να παρθούν αποφάσεις για την ονομασία της (domain name), την δομή και το περιεχόμενο, καθώς και την εμφάνιση του website.

Σχεδιασμός: Το στάδιο αυτό αφορά, αφενός την πλήρη καταγραφή της δομής και της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, αφετέρου την αισθητική εμφάνιση του ιστοχώρου, είτε επιλέγοντας ένα έτοιμο πρότυπο εμφάνισης (για λόγους μείωσης κόστους), είτε, σε ειδικές περιπτώσεις, σχεδιάζοντας εκ τους μηδενός την ιστοσελίδα σε συνεργασία με έμπειρους γραφίστες.

Κατασκευή: Ο πυρήνας της υλοποίησης , όπου λαμβάνει χώρα ο προγραμματισμός του ιστοχώρου και παίρνουν μορφή οι αποφάσεις που λαμβάνονται στα προηγούμενα στάδια. Χρησιμοποιούνται σύχρονα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου και λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Βελτιστοποίηση: Η βελτιστοποίηση της σελίδας στα αποτελέσματα αναζήτησης. Αφορά την θέση εμφάνισης και κατάταξης μιας ιστοσελίδας στις διάφορες μηχανές αναζήτησης, για συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά.

Δοκιμή: Πλήρης και εντατική δοκιμή του κώδικα, της λειτουργικότητας και της εμφάνισης της ιστοσελίδας σε πλήθος προγραμμάτων περιήγησης και συσκευών (pc, mac, tablet, smartphone) 

Προώθηση: Προώθηση και διαφήμιση της ιστοσελίδας με στόχο της άυξηση της επισκεψιμότητας. Οι βασικοί τρόποι προώθησης έιναι οι ιστοχώροι κοινωνωνικής δικτύωσης (Social Media), το SEO (Search Engine Optimization) και οι διαφημιστικής υπηρεσίες PPC (Pay Per Click) 

 Ένα συστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS),είναι λογισμικό που παρακολουθεί κάθε κομμάτι του περιεχομένου στο web site. Το περιεχόμενο μπορεί να είναι απλό κείμενο, φωτογραφίες, μουσική, βίντεο, έγγραφα, ή οτιδήποτε άλλο. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης ενός CMS είναι ότι δεν απαιτεί σχεδόν καμία τεχνική δεξιότητα ή γνώση για τη διαχείριση του. Το CMS διαχειρίζεται όλο το περιεχόμενό της ιστοσελίδας και δίνει τη δυνατότητα να οικοδομηθούν ιστοσελίδες και ισχυρές online εφαρμογές. Πολλές πτυχές της λειτουργικότητας ενός CMS, συμπεριλαμβανομένης της ευκολία της χρήσης, της επεκτασιμότητας και της συχνής αναβάθμισης ,έχουν κάνει τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου την πιο δημοφιλή επιλογή για σχεδιασμό και ανάπτυξη ιστοσελίδων.

Το λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source code) είναι ελεύθερα διαθέσιμο σε όλους, με δυνατότητα, εξέτασης, τροποποίησης και χρήσης  (με ίσως κάποιους περιορισμούς αναλόγως της σχετικής Άδειας Δημόσης Χρήσης). Απότέλεσμα της ελεύθερης διανομής του open source code είναι η ανάπτυξη κοινοτήτων από ταλατούχους προγραμματιστές και συνεργάτες, που εγγυούνται συλλογικά την αναβάθμιση και εξέλιξη των πλατφόρμων ανοικτού κώδικα. 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες