Εκπαίδευση Πληροφορικής

Με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης της πληροφορικής, η συνεχής εκπαίδευση & η διαρκής ανάπτυξη της τεχνογνωσίας αποτελεί μονόδρομο.

 Με εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις εκάστοτες ανάγκες, προσφέρουμε ολοκληρωμένες διδακτικές εμπειρίες με στόχο την πρακτική και λειτουργική αυτονομία των εκπαιδευομένων.

Βασικές Δεξίότητες Πληροφορικής

Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής για την ορθή χρήση & συντήρηση του υπολογιστή.

Διαδίκτυο/Social Media

Σύγχρονη εκπαίδευση πληροφορικής για χρήση του διαδικτύου και των social media. Πρακτικά μαθήματα χρήσης υπολογιστή, ασφαλής περιήγησης στο διαδίκτυο, ορθής χρήσης Social Media. 

Μαθητές

Ιδιαίτερα μαθήματα για μαθητές της 3ης Λυκείου στο μάθημα "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον". Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών για επιτυχία στις εξετάσεις και εισαγωγή σπουδαστών σε ΑΕΙ & ΤΕΙ.

Φοιτητές

Ταχύρυθμα μαθήματα πληροφορικής σε φοιτητές όλων των πανεπιστημίων. Υποστήριξη σε φοιτητικές εργασίες και μαθήματα. Προετοιμασία για παρουσίαση & εξεταστική. 

Προγραμματισμός

Διδασκαλία γλώσσών προγραμματισμού, θεωρητική & πρακτική ενασχόληση με Assembly, C, C++, Java, Mat lab, Pascal, PHP, SQL, HTML, CSS.

Θεωρητικά μαθήματα Δομών Δεδομένων, Θεωρίας Αλγορίθμων, Θεωρίας παιγνίων, Θεωρία Αυτομάτων, Επιστημονικού Υπολογισμού.

Εφαρμογές Επιχειρήσεων και e-goverment 

Εκπαίδευση προσωπικού στην χρήση ψηφιακών υπογραφών, κρυπτογράφηση εγγράφων, χρήση εφαρμογών δημοσίου & e-goverment, χρήση εφαρμογών δημόσιων διαγωνισμών.

 

 

Η συνεχής ενασχόληση με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες τάσεις της πληροφορικής και του διαδικτύου είναι η βάση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του Δίανθου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα προγραμματα εκπαίδευσης.