Συμβουλευτική & Ανάπτυξη

Συμβουλευτικές υπηρεσίες Πληροροφικής, Διαδικτύου και Νέων Τεχνολογιών

 

Παρέχομενες υπηρεσίες:

  • Ανάλυση και σχεδιασμός τεχνολογικής στρατηγικής και διαδικτυακών επιχειρησιακών ενεργειών. 
  • Ορθή επιλογή εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής. Επιλογή υλικού & λογισμικού και εκπαίδευση προσωπικού
  • Διαχείριστη τηλεπικοινωνιών: ανάλυση τηλεπικοινωνιακών συμβάσεων και παροχών, αναδιοργάνωση ορογραμμάτων και εξοικονόμηση πόρων
  • Οργάνωση προμηθειών, ανάλυση προμηθευτών & εξοικονόμηση πόρων
  • Προγράμματα Εσπα: Σύνταξη, υποβολή & διαχείριση επενδυτικού σχεδίου, συμβουλευτική τεχνολογικών επενδύσεων.
  • Διαγωνισμοί Δημόσιου: Σύνταξη και Διαχείριση Φακέλου Συμμετοχής & Εκτέλεσης, Διαχείριση Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Δημοσίων Διαγωνισμών.
  • Δημιουργία και Διαχείριση Λογαριασμών E-goverment. Παροχή Ψηφιακών Υπογραφών, Εκπαίδευση & Υποστήριξη.

Επικοινωνήστε μαζί μας για υπηρεσίες ανάπτυξης και συμβουλευτικής